Nyheder fra Galten

2 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Galten og omegn

Job tilbydes:
Social- og/eller sundhedsfaglig natmedarbejder til Skovbo - 32 timer pr uge
Skovbo søger snarest muligt en natmedarbejder til fast stilling på 32 timer om ugen.Skovbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne, samt autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet består af tre fløje Blæksprutten, Lærken og Sommerfuglen.På Skovbo lægger vi særlig vægt påat det arbejdsmæssige fælleskab bygger på handlinger og værdiforståelse med respekt- og forståelse for den fælles pædagogiske vision på Skovbohjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelserat tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag med udgangspunkt i det enkelte barns / unges muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets- / den unges behov for trivsel, udvikling, omsorg og plejebørnenes / de unges indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for deres udvikling af selvforståelse og sociale kompetencergennem kommunikation med barnet / den unge at forstå, anerkende og understøtte dem i at realisere egne mål, for herigennem at give dem oplevelsen af at have indflydelse på sit eget livat vi dagligt understøtter- og handler efter kerneopgaven og den pædagogiske vision:Kerneopgave på Skovbo Skovbos kerneopgave er at varetage den daglige omsorg og interesse for børn og unge med funktionsnedsættelser i tæt samspil med deres familier. Vi sikrer, at deres fysiske og psykiske behov opfyldes, samt opbygger den enkeltes kompetencer til at indgå i sociale relationer, oplevelse af trivsel og til at modtage læring.Pædagogisk vision på Skovbo Vi ønsker at understøtte børnene / de unges livsverden og læring, så de hver aften kan gå i seng med en forvisning om, at de er ønsket og elsket i en atmosfære af glæde, tryghed, engagement, begejstring og oplevelser.Vi ønsker tillige at skabe en udviklingsforståelse, der lægger stor vægt på de mellemmenneskelige relationer. Derfor er vigtige nøgleord kommunikation og samspil. Dels som værende afgørende for barnets- / den unges udvikling, dels skabe et frugtbart samarbejde med forældre og skabe udvikling mellem kolleger, i et bæredygtigt arbejdsmæssigt fællesskab.NatmedarbejdereNatmedarbejdergruppen på Skovbo består af faste medarbejdere, der som team har ansvar for de tre døgngrupper om natten. Man skal som natmedarbejder på Skovbo udvise selvstændighed, være handlekraftig og omsorgsfuld, samt være indstillet på et samarbejde med dagpersonalet ud fra deres planlægning og anvisninger. Du vil på natarbejde arbejde sammen med en kollega hvor i fordeler jer efter de opgaver, som er om natten.Din profilVi søger en kollega, gerne med uddannelse eller erfaring fra det socialfaglige- og eller sundhedsfaglige område, som kan trives med natarbejde. Arbejdsopgaverne er en vekselvirkning mellem det omsorgsmæssige, plejemæssige, pædagogiske og praktiske arbejde.Du sætter fagligheden højt, og vil bidrage aktivt til at medudvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske arbejde, samt understøtte dette i samarbejde med de sundheds- og pædagogfaglige koordinatorer.Kan indgå i et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven.Trives med høje krav, forventninger og løbende læring.At du har lyst til at arbejde med børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, eller børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne.Du kan arbejde struktureret, og er indstillet på at møde en børne- / ungegruppe, der har brug for forudsigelighed og genkendelighed, og er tillige indstillet på hurtige skift, og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op.Du har en anerkendende kommunikationsform og bidrager positivt til den fælles arbejdsglæde.Du er skriftlig velformuleret og kan arbejde selvstændigt med skriftlig pædagogisk- og sundhedsfaglig dokumentation.Trives med høje krav, forventninger og løbende læring.Se tillige den vedhæftede ”Profilbeskrivelse vedr. generelle- og fagfaglige kompetencer”, der beskriver forventninger til generelle- og fagfaglige kompetencer. Vi vil til samtalen til stille dig spørgsmål, hvor vi forventer , at du har forholdt dig til den ”Profilbeskrivelse vedr. generelle- og fagfaglige kompetencer”.Vi kan tilbydeet tilbud med tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der alle har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivselet grundigt og fagligt introduktionsforløb, løbende oplæring og sparringhøj grad af uddelegering af opgaver og ansvaret aktivt og dynamisk forældresamarbejdeet samarbejdende arbejdsmæssigt fællesskab, der prioriterer det fælles ”vi”en kultur, hvor du får mulighed for at sætte dine ressourcer i spil sammen med andreen målrettet efteruddannelsesstrategi – både intern og ekstern uddannelseet ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgavenet velfungerende og aktivt LMU samarbejde.På Skovbo fremhæver vi frihedsgraderne hos den enkelte medarbejder. Denne tillid og opbakning mener vi giver større ansvarlighed, øget motivation og plads til kreativitet.Løn og ansættelsesvilkårLøn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst i forhold til Ny Løn. Inden der kan ske en endelig ansættelse, vil vi indhente en børneattest og en straffeattest.Arbejdstiden er pt. fra 21-22.45 til 6-7.45. Stillingen omfatter weekendarbejde hver anden uge.Ansøgningsfrist28. februar 2022.Der vil løbende blive indkaldt til samtaleHvis du vil vide mere:Se også vores hjemmeside for Skovbo Børnecenter.Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Eileen Olsen på mail Eileen.Johanna.Olsen@skanderborg.dk eller afdelingsleder Gitte Krogh på telefon 23 72 32 37 eller mail gitte.vestergaard.krogh@skanderborg.dk eller til forstander Rasmus Kaag på telefon 40 34 80 72 eller mail Rasmus.Kaag@skanderborg.dk
Skanderborg Kommune
Indrykket 13. januar på JobNet
Job tilbydes:
Medarbejdere til Specialpædagogisk døgntilbud børn/unge
Specialpædagogisk døgntilbud BØRN/UNGE SØGER medarbejdereVi søger både fastansatte til primært weekender på forskellige timetal, og tilkaldevikarer, som har lyst til at arbejde indenfor børn & unge i specialområdet. Der er mulighed for ansættelse på fuld tid hen over sommerferienPå Skovbo bor og kommer der børn / unge i aflastning med autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Skovbo tilbyder ydermere døgnophold for børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, samt børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne.Kerneopgave på SkovboSkovbos kerneopgave er at varetage den daglige omsorg og interesse for børn og unge med funktionsnedsættelser i tæt samspil med deres familier. Vi sikrer, at deres fysiske og psykiske behov opfyldes, samt opbygger den enkeltes kompetencer til at indgå i sociale relationer, oplevelse af trivsel og til at modtage læring.Pædagogisk vision på SkovboVi ønsker at understøtte børnene / de unges livsverden og læring, så de hver aften kan gå i seng med en forvisning om, at de er ønsket og elsket i en atmosfære af glæde, tryghed, engagement, begejstring og oplevelser.Din profilErfaring er ikke et krav. Vi sørger for oplæring.Du kan være fleksibel overfor Skovbos behov for dækning af kursus, temadage, sygdom.Du har lyst til at arbejde med børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, eller børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne.Du kan skabe rammer for udfordrende samvær og aktiviteter, så børnene og de unge får mulighed for at danne relationer og udvikle kammeratskab.Du kan arbejde struktureret, og er indstillet på at møde en børne- / ungegruppe, der har brug for forudsigelighed og genkendelighed, og er tillige indstillet på hurtige skift, og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op.Du har en anerkendende kommunikationsform og bidrager positivt til den fælles arbejdsglæde.Vi kan tilbydeEt tilbud med tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der alle har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivsel.Introduktionsforløb, løbende oplæring og sparring.Høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar.Et samarbejdende arbejdsmæssigt fællesskab, der prioriterer det fælles ”vi”.Et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven.Udtalelse til videre jobsøgningArbejdstider som passer til studie, dvs. aftenvagter og weekendvagter samt med mulighed for faste timer hver anden weekendLøn og ansættelsesvilkårLøn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst i forhold til Ny Løn. Inden der kan ske en endelig ansættelse, vil vi indhente en børneattest og en straffeattest.Indkaldelse til samtale: Der indkaldes løbende til samtale. Du kan også kontakte en afdelingsleder på nedenstående telefonnummer eller mail for en samtale, men du er også velkommen til at søge via linket, hvor vi løbende vil indkalde til samtale.Ansøgningsfrist31. marts 2022Hvis du vil vide mereYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse tilAfdelingsleder Eileen Olsen på telefon 21 55 43 97 eller mail Eileen.Johanna.Olsen@skanderborg.dkAfdelingsleder Gitte Krogh på telefon 23 72 32 37 eller mail gitte.vestergaard.krogh@skanderborg.dk
Skanderborg Kommune
Indrykket 13. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk