Nyheder fra Galten

2 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Galten og omegn

Job tilbydes:
Sygeplejerske søges til døgntilbud for børn og unge
Skovbo søger snarest muligt en sygeplejerske, der har lyst til at indgå i det pædagogiske arbejde med vores børn og unge, samarbejde med nuværende sygeplejerske og har interesse for at være med til at løfte vores sundhedsfaglige dokumentation og praksis i samspil med gældende lovgivning på området.Skovbo er et døgn- og aflastningstilbud for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne, samt autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet består af tre fløje Blæksprutten, Lærken og Sommerfuglen.På Skovbo lægger vi særlig vægt påat det arbejdsmæssige fællesskab bygger på handlinger og værdiforståelse med respekt- og forståelse for den fælles pædagogiske vision på Skovbohjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelserat tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag med udgangspunkt i det enkelte barns/unges muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets-/den unges behov for trivsel, udvikling, omsorg og plejeat vores pædagogiske og sundhedsfaglige praksis er i tråd med gældende lovgivningerbørnenes/de unges indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for deres udvikling af selvforståelse og sociale kompetencergennem kommunikation med barnet/den unge at forstå, anerkende og understøtte dem i at realisere egne mål, for herigennem at give dem oplevelsen af at have medindflydelse på sit eget livvi dagligt understøtter- og handler efter kerneopgaven og den pædagogiske visionKerneopgave på SkovboSkovbos kerneopgave er at varetage den daglige omsorg og interesse for børn og unge med funktionsnedsættelser i tæt samspil med deres familier. Vi sikrer, at deres fysiske og psykiske behov opfyldes, samt opbygger den enkeltes kompetencer til at indgå i sociale relationer, oplevelse af trivsel og til at modtage læring.Pædagogisk vision på SkovboVi ønsker at understøtte børnene/de unges livsverden og læring, så de hver aften kan gå i seng med en forvisning om, at de er ønsket og elsket i en atmosfære af glæde, tryghed, engagement, begejstring og oplevelser.Det arbejdsmæssige fællesskabPå Skovbo tilstræber vi løbende at sætte en tydelig kurs sammen. Det gør vi bl.a. ved at koordinere samskabende processer omkring hverdagsaktiviteter og strategiske intentioner samt sikre en rød tråd i de daglige handlinger. Det betyder, at det arbejdsmæssige fællesskab hele tiden arbejder for at skabe fælles motivation og engagement til løsningen af vores pædagogiske vision. Vi udvikler fornemmelsen af fælles ejerskab, opbygger psykologisk tryghed, vægter tværgående relationer og håndterer konflikter, når de opstår.Vi ønsker tillige at skabe en udviklingsforståelse, der lægger stor vægt på de mellemmenneskelige relationer. Derfor er vigtige nøgleord kommunikation og samspil. Dels som værende afgørende for barnets-/den unges udvikling, dels skabe et frugtbart samarbejde med forældre og skabe udvikling mellem kolleger, i et bæredygtigt arbejdsmæssigt fællesskab. På Skovbo fremhæver vi frihedsgraderne hos den enkelte medarbejder. Denne tillid og opbakning mener vi giver større ansvarlighed, øget motivation og plads til kreativitet.Din profildu er uddannet sygeplejerske med interesse for at arbejde på en pædagogisk arbejdspladsdu er indstillet på, og loyal overfor, at omsætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger til den pædagogiske hverdagdu sætter tværfagligheden højt, og vil bidrage aktivt til at medudvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde, samt understøtte dette i samarbejde med de sundheds- og pædagogfaglige koordinatorerkan indgå i et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaventrives med høje krav, forventninger og løbende læringdu er skriftlig velformuleret og har særlig interesse for skriftlig pædagogisk- og sundhedsfaglig dokumentationløbende opfølgning på Skovbos pædagogfaglige- og sundhedsfaglige indsatser og kan arbejde forsøgs- og udviklingsorienteretløbende opfølgning på Skovbos sundhedsfaglige instrukser og opgaverdu kan bistå i arbejdet med bestilling og dosering af medicin og samle op på medicin vha. FMK o.l.at du har lyst til at arbejde med børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, samt med betydelig og varig nedsat funktionsevneat du kan skabe rammer for udfordrende samvær og aktiviteter, så børnene og de unge får mulighed for at danne relationer og udvikle venskaberdu kan arbejde struktureret, og er indstillet på at møde en børne- / ungegruppe, der har brug for forudsigelighed og genkendelighed, og tillige er indstillet på hurtige skift, og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå opat du kan arbejde analytisk, benytte faglige analyser og indsamle relevant datadu har en anerkendende kommunikationsform og bidrager positivt til den fælles arbejdsglæde, når vi er på arbejdeVi kan tilbyde ettilbud med en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der alle har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivsel og det velfungerende arbejdsmiljøgrundigt og fagligt introduktionsforløb, løbende oplæring og sparringFfagligt netværk i Sundhed, Omsorg og Handicap samt Skovbo for at medvirke til sammenhæng, helhed og kvalitet for sundhedsindsatser på det sociale områdeaktivt og dynamisk forældresamarbejdesamarbejdende arbejdsmæssigt fællesskab, der prioriterer det fælles ”vi”kultur, hvor du får mulighed for at sætte dine ressourcer i spil sammen med andremålrettet efteruddannelsesstrategi – både intern og ekstern uddannelseambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgavenvelfungerende og aktivt LMU samarbejdeLøn og ansættelsesvilkårLøn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Inden der kan ske en endelig ansættelse, vil vi indhente en børneattest og en straffeattest.Arbejdstiden er pt. mellem kl. 6.00 og 23.00 på hverdage – overvejende aften samt arbejde hver tredje weekend.Ugentligt timetal: 30-35 timer om ugen.Hvis du vil vide mereSe også Skovbos hjemmeside.Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse tilAfdelingsleder Eileen Olsen, telefon 21 55 43 97 eller mail: Eileen.Johanna@skanderborg.dkAfdelingsleder Gitte Krogh, telefon 23 72 32 37 eller mail: gitte.vestergaard.krogh@skanderborg.dkForstander Rasmus Kaag, telefon 40 34 80 72 eller mail Rasmus.Kaag@skanderborg.dkAnsøgningsfrist15. december 2022Vi indkalder løbende til samtale.I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.
Skanderborg Kommune
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
Reparatør hos AVK International A/S
Er du uddannet inden for smede- eller mekanikerfaget, og har du lyst til at arbejde med vedligeholdelse hos en international metalvirksomhed? Trives du samtidig med at arbejde aftenhold? Så er det måske dig vi mangler til AVK i Galten. Moment søger en reparatør til reparation og vedligehold til AVK i Galten. AVK International er en af verdens førende producenter af ventiler og brandhaner. Som reparatør vil du arbejde med reparation og vedligehold af produktionsudstyr og maskinpark. Herunder fejlfinding på automatiske anlæg. Jobbet kræver stor selvstændighed samt en evne og lyst til at arbejde med fejlfinding og løsninger af akut opståede opgaver. Du kan se frem til en spændende hverdag, hvor ingen arbejdsdage er ens i et godt arbejdsmiljø. Dine primære opgaver, med at holde produktionen i kontinuerlig drift, bliver: Reparation og vedligehold af produktionsudstyr. Sørge for driften af maskinparken. Deltagelse i diverse ny installationer og udvidelser. Dokumentation af eget arbejde. Registrering af nede tid. Om dig Du er uddannet inden for smede-, mekanikerfaget eller lignende. Du har gerne praktisk erfaring indenfor industri, produktion og fejlfinding på automatiske anlæg. I dit arbejde er du grundig og kvalitetsbevidst. Derudover har du gode samarbejdsevner, så du er i stand til at løse opgaver med kolleger i hele produktionen. Du er mødestabil og behersker dansk i skrift og tale. Du har et godt kendskab til IT og evner at bevare overblikket i pressede situationer. Praktisk information Opstart snarest muligt Arbejdstider er mandag-tirsdag: 14:40-00:15 og onsdag-torsdag: 14:40-22:45 Er du interesseret i jobbet, så send dit CV og en ansøgning hurtigst muligt. Der vil være samtaler løbende. Søg via linket.     Om AVK International A/S og AVK-koncernen AVK-koncernen udvikler, producerer og sælger ventiler, brandhaner og tilbehør til segmenterne vand, spildevand, gas og brandbekæmpelse. Koncernen, der har hovedsæde i Galten nær Aarhus, har mere end 70 produktions- og salgsselskaber og beskæftiger ca. 3.800 medarbejdere på verdensplan. AVK International A/S, der er et selskab i AVK-koncernen, ligger også i Galten og er ansvarlig for produktion og salg af produkter til Kontinental Europa, Rusland, Centralasien, Kaukasus og Nordafrika. Virksomheden beskæftiger ca. 230 medarbejdere og havde i regnskabsåret 2017/18 en omsætning på mere end en 550 millioner kroner. Læs mere på www.avkvalves.eu
Moment A/S
Indrykket 29. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk