Pædagog til Nordlyset - Skab trivsel og udvikling for vuggestuebørn

Profilbillede
dato

Børnehuset Nordlyset søger en pædagog til vuggestuen på 37 timer pr. 1. august 2024, eller hurtigst muligt.

Børnehuset Nordlyset er en del af Landsbyordningen Herskind Skole og Børnehus.

Vi er et hus, der har været og stadig er, igennem en stor forandringsproces. Vi er godt på vej med, at finde et strukturelt og pædagogisk fundament, der passer netop til vores hus.

Vi er normeret til 24 vuggestuebørn.
I børnehaven har vi mellem 60 og 70 børn. Institutionen har til huse flere steder på vores matrikel og vi ser børnehus og skole som integrerede med hinanden og en del af den helhed landsbyordningen i Herskind udgør.

Vi arbejder målrettet på skabe gode børnefællesskaber blandt andet via vores netop udfærdigede pædagogiske ståsted, som er gældende for hele landsbyordningen. Læs mere her: herskindskolen (aula.dk). Her er de overordnede begreber trivsel, læring og dannelse i centrum.

Her til kommer, at alle fastansatte i Nordlyset deltog i et relationskompetenceforløb, som handler om, at vi gennem vores samspil og relationer med børnene bidrager til, at hvert enkelt barn får de bedste forudsætninger for trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I børnehuset er det særligt børns trivsel, der er i fokus. Vi arbejder med at forstå og støtte børns fysiske, følelsesmæssige og sociale behov, samt at tilpasse tilgangen og aktiviteterne til hver enkelt barns udviklingsniveau og interesser. Vi lytter til børnenes stemme, inddrager dem aktivt i beslutningsprocesser og skaber et trygt og inkluderende miljø, hvor de kan udforske, lære og udvikle sig på deres egne præmisser.

Vi arbejder med KVALid hvor det grundlæggende formål er at bidrage til at udvikle kvalitet i dagtilbud, helt tæt på praksis.

Vi søger en pædagog, der er

 • fantasifuld, kreativ og ser mulighederne i hverdagen
 • struktureret, kan danne sig et overblik og ser fordelene i planlægning og evaluering
 • fokuseret på samarbejde, mødestabil, fleksibel, glad og har en positiv livsindstilling
 • tillidsvækkende og kommunikerer tydeligt i skrift (handleplaner) og tale
 • fysisk aktiv, initiativrig og inddragende i hverdagen
 • nysgerrig og reflekterende over egen og fælles praksis
 • aktiv på P-møder

Vi fokuserer på
 • børns muligheder for deltagelse
 • plads til alle i fællesskabet
 • kontinuerlig udvikling af pædagogisk faglighed
 • ambitiøs planlægning og evaluering af det pædagogiske arbejde

Vi lægger især vægt på
 • at arbejde med inkluderende fællesskaber
 • at vise det gode eksempel som voksne
 • at fremme alle børns udvikling, læring, dannelse og trivsel
 • at det skal være sjovt og inspirerende for alle at komme i institutionen
 • samarbejde, godt kollegaskab og humor.

Hvis den rigtige søger, forbeholder vi os retten til at lave løbende samtaler.

Ansøgningsfrist
24. juli 2024.
Vi afholder samtaler i løbet af uge 31.

Er du interesseret i at høre mere
om jobbet kan du kontakte daglig leder Torben Erik Hamann telefon 53 56 55 65 eller på torben.erik.hamann@skanderborg.dk

Vi håber ovenstående har vakt din interesse og vi glæder os til at høre fra dig.

Vh
Børn og voksne på Herskind skole og børnehus.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skanderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Herskind Børnehus, Ladingvej, 8464 Galten

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068503

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet