Spændende natmedarbejderstilling på Skovbo - arbejd med børn og unge med nedsat funktionsevne og autisme

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Skovbo søger en natmedarbejder på 25-30 timer om ugen pr. 01. august 2024 eller snarest derefter

Skovbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne, samt autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet består af tre fløje Blæksprutten, Lærken og Sommerfuglen.

På Skovbo lægger vi særlig vægt på

 • at det arbejdsmæssige fælleskab bygger på handlinger og værdiforståelse med respekt- og forståelse for den fælles pædagogiske vision på Skovbo
 • hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser
 • at tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag med udgangspunkt i det enkelte barns / unges muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets- / den unges behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje
 • børnenes / de unges indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for deres udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer
 • gennem kommunikation med barnet / den unge at forstå, anerkende og understøtte dem i at realisere egne mål, for herigennem at give dem oplevelsen af at have indflydelse på sit eget liv
 • vi dagligt understøtter- og handler efter kerneopgaven og den pædagogiske vision

Kerneopgave på Skovbo
Skovbos kerneopgave er at varetage den daglige omsorg og interesse for børn og unge med funktionsnedsættelser i tæt samspil med deres familier. Vi sikrer, at deres fysiske og psykiske behov opfyldes, samt opbygger den enkeltes kompetencer til at indgå i sociale relationer, oplevelse af trivsel og til at modtage læring.

Pædagogisk vision på Skovbo
Vi ønsker at understøtte børnene / de unges livsverden og læring, så de hver aften kan gå i seng med en forvisning om, at de er ønsket og elsket i en atmosfære af glæde, tryghed, engagement, begejstring og oplevelser.

Vi ønsker tillige at skabe en udviklingsforståelse, der lægger stor vægt på de mellemmenneskelige relationer. Derfor er vigtige nøgleord kommunikation og samspil. Dels som værende afgørende for barnets- / den unges udvikling, dels skabe et frugtbart samarbejde med forældre og skabe udvikling mellem kolleger, i et bæredygtigt arbejdsmæssigt fællesskab.

Natmedarbejdere
Natmedarbejdergruppen på Skovbo består af faste medarbejdere, der som team har ansvar for de tre døgngrupper om natten. Man skal som natmedarbejder på Skovbo udvise selvstændighed, være handlekraftig og omsorgsfuld, samt være indstillet på et samarbejde med dagpersonalet ud fra deres planlægning og anvisninger. Du vil på natarbejde arbejde sammen med mindst en kollega hvor I fordeler jer efter de opgaver, som er om natten.

Din profil
 • Vi søger en kollega, som kan trives med natarbejde. Arbejdsopgaverne er en vekselvirkning mellem det omsorgsmæssige, plejemæssige, pædagogiske og praktiske arbejde
 • Du sætter fagligheden højt, og vil bidrage aktivt til at medudvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske arbejde, samt understøtte dette i samarbejde med de sundheds- og pædagogfaglige koordinatorer
 • Kan indgå i et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven
 • Trives med høje krav, forventninger og løbende læring
 • At du har lyst til at arbejde med børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, eller børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne
 • Du kan arbejde struktureret, og er indstillet på at møde en børne- / ungegruppe, der har brug for forudsigelighed og genkendelighed, og er tillige indstillet på hurtige skift, og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op
 • Du har en anerkendende kommunikationsform og bidrager positivt til den fælles arbejdsglæde
 • Du er skriftlig velformuleret og kan arbejde selvstændigt med skriftlig pædagogisk- og sundhedsfaglig dokumentation
 • Trives med høje krav, forventninger og løbende læring
Se tillige den vedhæftede ”Profilbeskrivelse vedr. generelle- og fagfaglige kompetencer”, der beskriver forventninger til generelle- og fagfaglige kompetencer. Vi vil til samtalen til stille dig spørgsmål, hvor vi forventer , at du har forholdt dig til den ”Profilbeskrivelse vedr. generelle- og fagfaglige kompetencer”.

Vi kan tilbyde
 • et tilbud med tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der alle har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivsel
 • et grundigt og fagligt introduktionsforløb, løbende oplæring og sparring
 • høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar
 • et aktivt og dynamisk forældresamarbejde
 • et samarbejdende arbejdsmæssigt fællesskab, der prioriterer det fælles ”vi”
 • en kultur, hvor du får mulighed for at sætte dine ressourcer i spil sammen med andre
 • en målrettet efteruddannelsesstrategi – både intern og ekstern uddannelse
 • et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven
 • et velfungerende og aktivt LMU samarbejde
På Skovbo fremhæver vi frihedsgraderne hos den enkelte medarbejder. Denne tillid og opbakning mener vi giver større ansvarlighed, øget motivation og plads til kreativitet.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst i forhold til Ny Løn. Inden der kan ske en endelig ansættelse, vil vi indhente en børneattest og en straffeattest.

Arbejdstiden er pt. fra 21-22.45 til 6-7.45. Stillingen omfatter weekendarbejde hver anden uge.

Ansøgningsfrist
07. juli 2024
Samtaler afholdes løbende

Hvis du vil vide mere
Se også vores hjemmeside: https://skovbo-doegn-og-aflastningstilbud.dk/

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Eileen Olsen på telefon 21 55 43 97 eller på mail Eileen.Johanna.Olsen@skanderborg.dk eller afdelingsleder Gitte Krogh på telefon 23 72 32 37 eller mail gitte.vestergaard.krogh@skanderborg.dk eller til forstander Rasmus Kaag på telefon 40 34 80 72 eller mail Rasmus.Kaag@skanderborg.dk

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skanderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (25-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Skovbo, Ole Rømers Alle, 8464 Galten

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6066791

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet